SY-01...合果芋--綠精靈
Nephthytis (Syrgonium podophyllum "Emerald Gem" )